Garantie en reparatie

De klant gaat bij de aankoop akkoord met de verkoopsvoorwaarden en verklaart hiermee kennis te hebben dat simple as wood enkel werkt met ‘gebruikt hout’. Het hout werd reeds gebruikt voor andere doeleinden op diverse locaties en dit voor een onbepaalde tijd. Hierdoor kan simple as wood niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebruikt hout faalt of anders reageert voor zijn nieuw doeleind. De garantie op de gebruikte planken is bij deze vast gezet op een periode van 3 maanden. De periode gaat in vanaf de datum waarop de factuur wordt uitgeschreven. (factuurdatum) Deze garantie is enkel geldig bij houtrot, valbreuken , barsten groter dan 12mm die zich over de volledige dikte van de plank begeven en uitvallende noten.
De garantie geldt niet bij het werken (= krimpen of uitzetten) van het hout met grote kieren tussen twee planken of deuren, krullende tafelbladen of legplanken als gevolg.
Ook als blijkt dat de ruimte of omgeving waarin het item zich bevindt ongeschikt is. (Bvb droge ruimtes, natte ruimtes, onoverdekte plaatsen of plaatsen met een voor het hout ongeschikte temperatuur ; zie verkoopsvoorwaarden 1.2 voor richtlijnen) De garantie vervalt ook als blijkt dat er onvoldoende zorg of aandacht werd gegeven door de aankoper van het item. Die vaststellingen mogen worden uitgevoerd door de verkoper. Om die vaststellingen te doen staat de aankoper zelf in om het item te brengen naar het atelier van de verkoper. Vaststellingen met foto’s worden niet aanvaard. Wanneer het item vasthangt aan onroerend goed moeten de nodige vaststelling wel terplaatse gebeuren door de verkoper of fabrikant. Alle meldingen dienen schriftelijk of via mailverkeer te worden ingediend.

Op de verwerking van het hout wordt een wettelijke garantie van 1 jaar toegekend. Deze garantie geldt wanneer de aangekochte goederen falen in hun functie waarvoor ze zijn aangekocht. Indien de oorzaak van het falen een gevolg blijkt te zijn van wat er in 1.1 wordt beschreven worden de goederen volledig hersteld in hun oorspronkelijke vorm. De verkoper mag zelf beslissen om de goederen te vervangen als blijkt dat een herstelling niet economisch verantwoord is. Indien blijkt dat het falen of schade aan de goederen veroorzaakt werd door de aankoper of door derden vervalt de garantie. Om de nodige vaststellingen te doen staat de aankoper zelf in om het item te brengen naar het atelier van de verkoper. Vaststellingen met foto’s worden niet aanvaard. Wanneer het item vasthangt aan onroerend goed moeten de nodige vaststelling wel terplaatse gebeuren door de verkoper of fabrikant. Alle meldingen dienen schriftelijk of via mailverkeer te worden ingediend.

Duur van een reparatie
Binnen één week na het melden van uw klacht of reparatie nemen wij contact met u op om een afspraak te maken. Wij proberen de reparatie zo snel mogelijk uit te voeren.