Klachtenbehandeling

Klachten van de klant over eventuele onjuiste uitvoering van de order(s) of over de kwaliteit van het geleverde product dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de roerende zaken ter kennis te worden gebracht van Simple As Wood. Bij overschrijding van de termijn van 8 dagen is Simple As Wood niet meer verplicht de klachten in behandeling te nemen. Evenmin worden klachten in behandeling genomen indien de geleverde roerende zaken niet meer verkeren in de staat waarin het werden aangeleverd.

Simple As Wood is nimmer aansprakelijk voor schade die de klant stelt te hebben en die de netto factuurwaarde van de roerende zaken te boven gaan. Simple As Wood zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een klant te vergoeden. De klant vrijwaart Simple As Wood voor vordering of aanspraken tot schadevergoeding van derden.

Een klacht of reparatie melden
Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch. Mocht u niet tevreden zijn over uw product neem dan contact met ons op.
Onze gegevens:

  • E-mail adres: info@simpleaswood.be,  graag met vermelding van uw order nummer.
  • Adres: Herdersstraat 4, 8800 Roeselare, graag met vermelding van uw order nummer.
  • Telefoonummer: +32 498 53 08 67 (vrijdag 13u-16u en zaterdag 9u-12u)

 
Wij zullen uw klacht of reparatie zo snel mogelijk na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.